ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на надання послуг ХАБ, шляхом придбання квитка

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. «Організатор» – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСВІТОРІЯ ХАБ», місцезнаходження: 01010, Україна, місто Київ, вулиця Московська, будинок 8-Б, ідентифікаційний код 42099560, яке надає Покупцям послуги ХАБ, шляхом організації заходів та продажу на них квитків.

1.2. «Покупець» – фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує послугу. Якщо Покупцем є фізична особа, він може бути одночасно й Глядачем, якщо саме він відвідав Захід на який він придбав Квиток.  

1.3. «Квиток» – документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача на одноразове відвідування Заходу Організатора (вхідний Квиток). Квиток, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Квиток не є товаром.

1.4. «Глядач» (слухач) – особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає послугу.

​​​​​​​1.5. «Послуга ХАБ» – послуга культурного, просвітницького, спортивного характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу, при безпосередній присутності Глядача (слухача) на такому Заході.

1.6. «Акцепт» – це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (оплата послуг та ін.) вважається акцептом.

1.7. «Акцепт оферти» – повне і беззастережне прийняття умов Договору-оферти, шляхом здійснення дій Покупцем, що виражає намір скористатися Веб-сайтом для оформлення Послуг.

1.8. «Замовлення» – обраний Покупцем Захід, на відвідування якого Покупець бажає придбати квиток, для чого Покупець: погоджується з цією офертою, обирає серед вільних до продажу в системі такий Захід, спосіб оплати Квитка; та щодо якого Покупець отримав від Організатора підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання / резервування / придбання, та здійснив таке його бронювання / резервування / оплату.  

1.9. «Захід» – спектакль, концерт, фестиваль, шоу, лекція, вистава, спортивне змагання / заняття, тренінг, екскурсія, експозиція, показ, виставка, передача, інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання Послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером. Назва, місце, дата і час початку проведення Заходу вказуються у Квитку.

1.10. «Заклади» – такі культурно-спортивні й видовищні установи, чи місця, як: театр, кінотеатр, стадіон, опера, оперета, консерваторія, філармонія, музей, цирк, клуб, центр, зал, галерея, виставка, заповідник, парк, палац, будинок, освітній заклад, лекторій, мото- вело- трек, концерт-хол, майданчик, та інші, у яких проводяться Заходи. Заклад може мати окрему будівлю, у якій проводиться захід, так і може не мати такої будівлі (наприклад, якщо Захід проводиться на відкритому повітрі).

1.11. «Номінальна ціна Квитка» – вартість послуги ХАБ Організатора.

1.12. «Ціна Квитка» – сукупна сума Номінальної ціни Квитка й Сервісного збору (комісія платіжної системи).

1.13. «Правила перебування на Заході» – це норми й правила Організатора, встановлені для Глядачів (слухачів) під час їх перебування на Заході.

1.14. «Система» (автоматизована система продажу квитків) – програмно-технічний  комплекс Організатора, призначений для ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій, та реалізації можливості замовлення та придбання Квитків.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах, визначених у цій публічній пропозиції (оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами в окремому Замовленні між Організатором і Покупцем укладається договір на надання Послуги ХАБ, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Глядачем (слухачем) Заходу, і споживання Послуги ХАБ, на яку Покупець придбаває Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Послуги ХАБ (далі – Договір на надання Послуги ХАБ).


3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Ця публічна пропозиція укласти договір (оферта) містить умови, при згоді й дотриманні яких, Покупець може придбати Послуги ХАБ, шляхом купівлі Квитка, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати.

3.2. В результаті придбання Квитка на Захід, між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Послуги ХАБ, визначеної у Квитку. Придбаний Квиток на Захід у Організатора підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Глядача (тобто пред’явника Квитка) у зазначені в Квитку строки проведення Заходу, та місці розташування Закладу, з метою споживання Глядачем Послуги ХАБ.  

3.3. Для споживання послуги ХАБ, Покупцю / Глядачеві (слухачу) необхідно здійснити всі залежні від нього заходи, як-от:

3.3.1. замовити й оплатити Квиток.

3.3.2. одержати Квиток. У випадку замовлення Квитка в електронній формі (Е-Квитка або М-Квитка) через Систему Організатора (он-лайн з веб-браузера за адресою: https://hub.osvitoria.org), Організатор протягом однієї (1) хвилини після оплати Квитка покупцем (тобто одержання Організатором від банківської установи підтвердження про списання коштів з картки міжнародної платіжної системи Покупця), відправляє квиток на вказану при реєстрації електронну адресу Покупця. Покупець може увійти за допомогою веб-браузера до своєї електронної адреси, скачати та роздрукувати отриманий Е-Квиток (файл в форматі .pdf) на папері формату А4 (210×297мм) без будь-якого викривлення форми, формату, кольору, масштабу, а так само будь-якої іншої обробки отриманого файлу, нанесеного на Квитку тексту та/або зображення (включаючи штрих-код). Роздрукований на папері Е-Квиток використовується для проходу на Захід та пред’являється на контроль. Покупець самостійно забезпечує відкриття вкладеного електронного Квитка, його зчитування і друк на папері.

3.3.3. вчасно прибути до Закладу, в якому проводиться Захід, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення), і, якщо у Квитку зазначене окреме посадкове місце – зайняти його. Якщо іншого не буде вказано в умовах Організатора, які будуть обумовлені при замовленні Квитка, доступ Глядачів (слухачів) у Заклад, у якому буде проводитися Захід, відкривається за одну годину до запланованого початку Заходу, і триває до фактичного початку Заходу. Запланований початок Заходу обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. У тому випадку, якщо Глядач (слухач) зі своєї вини або ініціативи не прибув вчасно в Заклад, та/або не пройшов контроль, та/або до початку чи закінчення Заходу покинув Заклад, Організатор, за умови що він провів Захід, вважається таким, який належним чином виконав умови Договору про надання послуги ХАБ (надав Покупцеві доступ до Заходу, та можливість споживання послуги ХАБ), і не несе відповідальності перед Глядачем (слухачем) та/або Покупцем за неотримання таким Глядачем та/або Покупцем послуги ХАБ.

3.3.4. не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. У тому випадку, якщо Глядач (слухач) зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови, що Захід відповідав зазначеному у Квитку, послуга ХАБ вважається наданою / спожитою Покупцем / Глядачем у повному обсязі й належним чином.

3.3.5. не порушувати Правил перебування в Закладі / на Заході, встановлені Організатором, та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі / на Заході вказуються у Квитку й можуть бути доповнені / змінені Організатором та/або Закладом;

3.4. Здійснюючи замовлення Квитків, Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Послуги ХАБ) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним послуги ХАБ, їх кількість, вартість, якість, асортимент, основні властивості, умови використання, в тому числі назву Заходу, імена (псевдоніми) артистів, лекторів, про використання чи невикористання фонограм, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Організатор здійснює  дії, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Послуги ХАБ (продаж права на відвідування Заходу й одержання послуги ХАБ Організатора), шляхом продажу Квитка. 


4. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ) 

4.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Організатору свої персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Глядачів, слухачів тощо) в письмовій (електронній) формі – при замовленні Квитка через Систему. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Організатору право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних, у тому числі з використанням Системи. У випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Організатору персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Організатору, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Організатором. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Організатора на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

4.2. Якщо інше не буде зазначено в умовах Замовлення, Квиток може бути замовлений і отриманий в електронній формі, при замовленні он-лайн (Е-Квиток / М-Квиток). 

4.3. Замовлення Квитків здійснюється он-лайн, шляхом реєстрації та доступу до Системи з веб-браузера, перейшовши на веб-сайт: https://hub.osvitoria.org, і пройшовши процедуру замовлення.

4.4. Процедура Замовлення Квитка Організатора (узгодження й підтвердження згоди стороною з усіма істотними та додатковими умовами договорів, що укладаються) передбачає проходження сторонами таких обов’язкових етапів:

4.4.1. обрання Покупцем  конкретного посадкового місця на обраний Захід, Квиток на який він бажає придбати, та який перебуває у вільному продажу Організатора (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення замовлення);

4.4.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом вказівки при замовленні: форми Квитка (електронна чи паперова), способу його одержання, підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець натиснувши на відповідну кнопку Системи, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Систему. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної послуги ХАБ Організатора. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про послуги ХАБ, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом. Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка, та підтвердження Організатором можливості придбання Покупцем такого Квитка, такий Квиток вважається Замовленим, та резервується за Покупцем. Такий резерв триває до оплати Покупцем замовленого ним Квитка, однак не більш ніж п’ятнадцять (15) хвилин – у випадку здійснення Покупцем замовлення через Систему. У тому випадку, якщо Покупець не оплатить замовлення (Ціну Квитка) протягом зазначеного часу резервування, замовлення вважається анульованим, і Квиток повертається у вільний продаж;   

4.4.3. оплата Ціни Квитка проводитися в безготівковій формі, який він робить при Замовленні. Оплата в безготівковій формі може здійснюватися шляхом оплати Ціни Квитка платіжним дорученням, або за допомогою спеціальних платіжних засобів небанківських платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем MasterCardWorldwide, CirrusMaestro або VISA International, випущених на ім’я Покупця. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу  несе банк, чи інша фінансова установа які випустили платіжний засіб чи є операторами платіжної системи за допомогою якої Покупець здійснює оплату. Оплата в безготівковій формі платіжним дорученням вважається здійсненою в момент одержання Організатором коштів на свій поточний банківський рахунок. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів  вважається здійсненою в момент одержання Організатором від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі Ціни замовленого Квитка, на банківський рахунок Організатора. До одержання Організатором на свій банківський рахунок коштів у розмірі оплаченої Покупцем суми замовлення, таке замовлення, а так само і грошова транзакція (перерахування коштів) не може бути анульоване, відмінене, або оскаржене. При оплаті платіжним дорученням чи за допомогою спеціальних платіжних з Покупця на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, яка не включена в Ціну Квитка.      

4.5. Квитки в електронній формі (Е-Квиток / М-Квиток) надсилаються Покупцю протягом 1 хвилини на вказану при реєстрації електронну адресу. 

4.6. Здійснивши замовлення й одержавши Квиток, між Організатором і Покупцем укладається Договір на надання послуги ХАБ. Отримати таку послугу ХАБ може Глядач, слухач (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред’явить на вході в Заклад, у якому буде проходити Захід, дійсний Квиток на контроль. 

4.7. Організатор зобов’язується забезпечити пропуск Глядача, слухача який пред’явить на вході дійсний Квиток на Захід для одержання ним послуги ХАБ, за умови дотримання таким Глядачем, слухачем Правил перебування в Закладі / на Заході. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Організатора, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Глядачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж. У зв’язку з цим, з метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець / Глядач повинні прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток, або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

5.1. ПОКУПЕЦЬ / ГЛЯДАЧ / СЛУХАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.1.1. Вказувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати й реквізити доставки, і інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо замовлення Покупця не буде виконано / буде виконаний не коректно, не точно, або не повно через помилкові, не точні або не повні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті, або не вірно, або не повно або не точно викладених Покупцем при здійсненні замовлення чи його оплаті – Організатор не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням;

5.1.2. Виконати здійснене Замовлення, у тому числі в повному обсязі оплатити його в передбачені строки, поки таке замовлення не було анульовано. Квиток по анульованому замовленню не залежно від того з чиєї ініціативи він був анульований, надходить у вільний продаж.

5.1.3. Дотримуватись Правил перебування в Закладі / на Заході.

5.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

5.2.1. У випадках, зазначених в цій оферті анулювати замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору, та вимагати у нього повернення Номінальної ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому Розділом Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року.

5.3. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.3.1. Надати Покупцеві або Глядачеві (слухачеві) в інтересах якого Покупець уклав Договір на надання послуги ХАБ (п.2.1.) послуги ХАБ в місці й час зазначену в Квитку.

5.4. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:

5.4.1. Вимагати від Покупця / Глядача / Слухача належного й точного виконання умов цієї оферти, здійсненого Покупцем та прийнятого Організатором замовлення, Правил перебування в Закладі / на Заході.

5.4.2. Змінювати ціни на не замовлені (не зарезервовані) й не оплачені Квитки.

5.4.3. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка, якщо Покупець порушує умови здійсненого ним замовлення.

5.4.4. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.


6. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Замовлення, в частині укладення Договору на надання послуги ХАБ (п.2.1.), вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Організатора, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Організатору свою згоду придбати обраний ним Квиток, або Організатор не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві;

6.2. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання послуги ХАБ припиненими, якщо: 

6.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом п’ятнадцяти (15) хвилин після підтвердження Організатором можливості придбання Квитка, якщо замовлення здійснювалося Покупцем через Систему;

6.2.2. Глядач (слухач) не прибув у Заклад у запланований час початку Заходу, та/або порушив Правила перебування в Закладі / на Заході, у зв’язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати послугу ХАБ повністю або частково; У цьому випадку оплачені Покупцем Ціна Квитка та вартість доставки Квитка, поверненню не підлягають;

6.3. Замовлення, в частині п.2.1 цієї оферти (Договір на надання послуги ХАБ) вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і покупцем договору на надання послуги ХАБ припиненими, якщо:

6.3.1. Організатор скасував свій Захід (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);

6.3.2. Організатор фактично не провів Захід у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець, який вчасно прибув до Закладу, в якому мав би проходити Захід, та не зміг одержати замовлену ним послугу ХАБ з вини Організатора;

6.3.3. Після придбання Квитка, Організатор переніс дату проведення Заходу, або вніс інші зміни в Захід, зазначений в Квитку, про що він повідомив відкрито й публічно та/або сповістив про це Покупцю, якщо Покупець не погодився  з такими змінами, і бажає здати Квиток Організатору без його обміну на інший Квиток Організатора;

6.4. У випадках, визначених в п.5.3. цієї оферти Покупець, який не отримав послуги ХАБ, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка. Вартість Супутніх послуг (Сервісний збір, комісія платіжної системи і вартість доставки Квитка), які були надані належним чином, у цьому випадку поверненню не підлягають;

6.5. Якщо іншого не обумовлено в цій оферті, усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої послуги ХАБ, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв’язку із скасуванням Заходу, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві  послуг ХАБ. 

6.6. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від послуги ХАБ Організатора, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому послуги ХАБ Організатором.       


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.1. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання послуги ХАБ в межах укладеного Договору про надання послуги ХАБ. Неналежним наданням послуги ХАБ є надання такої послуги в супереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню послуги ХАБ перед Покупцем обмежується Номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої послуги ХАБ. 

7.2. За невідповідність якості послуги ХАБ суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій оферті, та не визначені в Квитку, Організатор відповідальності не несе. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої послуги ХАБ можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших глядачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням послуги ХАБ.

7.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, збої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах, каналах зв’язку, тощо. При цьому, у тому випадку, якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець / Глядач / Слухач не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, чи запізнення, яке дало право Організатору не допускати Глядача в Заклад, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання послуги ХАБ вважається виконаним належним чином, та Номінальна ціна Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).

7.4. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з Договору на надання послуги ХАБ мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Організатора.